Den lilla översättningsbyrån

Vi är den lilla översättningsbyrån som sätter varje kund i fokus. Vår erfarenhet är att en bra översättning bygger på nära samarbete med kunden, där er bransch och produktkunskap kombineras med vår språkliga kompetens.

Hos oss möts du inte av långa telefonköer och vi har inga mellanhänder. Vi är både insatta i alla våra uppdrag och du får som kund ett snabbt svar på din förfrågan. En översättning kan liknas vid ett hantverk,behövs det så ändrar och formar vi texten tills ni som kund blir helt nöjd.

Vi som jobbar med English language Services heter Chris och Karin och vi finns i Färjestaden på Öland. Chris är disputerad i lingvistik vid Birmingham University, England 2006. Han har mycket erfarenhet av översättningar och undervisning inom högre utbildning, privataföretag och den offentliga sektorn. Han ingår också i Högskoleverkets expertgrupp för översättningar.Karin sköter om all administration, och är insatt i alla uppdrag som utförs.

Vi har jobbat bl.a åt Malmö Högskola, Södertorns Högskola, Industritorget, Spenshults Reumatikersjukhus, Högskolan i Halmstad, Linnéuniversitetet och Miljöinnovationstorget.

PRISUPPGIFTER vår basavgift för alla typer av texter är 1,6 sek kr/ord. För språkgranskning tar vi ut en avgift på 300 sek kr/tim. 25% moms tillkommer på våra tjänster. Välkommen att skicka in er text/förfrågan (som bifogad fil helst i MS Wordformat) så gör vi en bedömning och återkommer med en aktuell prisuppgift.

Om en teknisk specifikation ser ut som ryska… få den översatt!

Ett dokument som beskriver demodulerade signaler, eller som försökte förklara bärfrekvenser eller amplitudmodulering i detalj skulle låta som ryska för de flesta av oss.

Tänk dig då att få samma tekniska specifikation på det faktiska språket ryska… tanken svindlar.

Tack vara EU:s införande, öppna gränser, fritt flöde av handel och samarbete över gränserna händer detta faktiskt väldigt ofta.

Brittiska ingenjörsfirmor tar till exempel väldigt ofta emot tekniska rapporter och byggnadsspecifikationer på en mängd olika språk, antingen från utländska partners eller från utländska branscher inom deras eget företag.

Men detta är inte bara ett problem inom ingenjörsvärlden… tänk dig bara hur det skulle vara att som läkare läsa viktiga journalanteckningar… på tyska!

Så vad är lösningen?

Hm… du skulle kunna försöka att få hela dokumentet översatt inom företaget. Tyvärr är det så att trots de bästa ansträngningar från alla inblandade parter… så räcker inte semesterfraserna till när det gäller tekniska översättningar.

Faktum är att resultatet ofta låter ganska likt den franska polismannen i ”Allå, allå, emliga armén”!

Den enda förnuftiga utvägen är naturligtvis att få dokumentet översatt av en professionell översättare. Men här uppstår ett annat problem. Många företag erbjuder översättartjänster, men när det gäller att översätta tekniska publiceringar handlar det nästan om ett annat ”språk inom språket”. Tyvärr har många företag lärt sig detta på bekostnad av stora förluster.

Till exempel måste all elektrisk utrustning som tillverkas och säljs i Europa vara CE-godkänd. Detta innebär strikt iakttagande av en föranmäld och godkänd tillverkningsspecifikation. Avvikelser från specifikationen, var sig det sker av misstag eller på annat sätt, ogiltigförklarar CE-godkännandet och fabrikören blir föremål för en rad sanktioner. Det är därför väldigt viktigt att översättningarna är helt korrekta rakt igenom.

Så hur väljer du en översättningsbyrå som kan hantera alla dina behov av tekniska översättningar på ett professionellt sätt?

Det första du bör kontrollera är att byråns översättare endast översätter till sitt eget modersmål samt har någon form av examen i sitt språk.
• Du vill definitivt också ha någon med många års erfarenhet av teknisk översättning.
• Helst ska din översättare ha någon form av kvalifikation inom sitt område av teknisk expertis.

Detta begränsar definitivt antalet lämpliga leverantörer av översättartjänster, men lyckligtvis slumpar det sig så att en byrå höjer sig rejält över mängden. Företaget är stratcore.se. De har sina huvudkontor i Stockholm, men är verksamma bokstavligt talat över hela världen.

Men varför ska jag lita på dem när det gäller mina komplicerade tekniska översättningar?

Jo, jag tänkte att om företag som BP, T Mobile och Orange litar på dem så skulle det verkligen varit dumt av mig att inte göra det!

Medicinska översättningar

Medicin

Medicinska översättningar kräver specialkunskap för att noggrant kunna förmedla fakta med rätt ton och fackuttryck. Stratcore erbjuder medicinska översättningar av hög kvalitet och använder ett globalt nät av medicinska översättare.

Den breda variation på medicinska texter som stratcore arbetar med omfattar allmän korrespondens, certifiering, artiklar, detaljerade patientjournaler, utskrivningsrapporter, bipacksedlar, dokument med allmän information, instruktionshandböcker, instruktioner för sjukvårdsapparater och hjälpmedel, radiologiska, biokemiska, histopatologiska– och obduktionsrapporter och blodanalyser. Vi har experter inom varje sektor för det mycket specialiserade arbete vi dagligen ställs inför.

Precision är mycket viktigt inom medicinsk översättning – därför använder vi bara översättare som har erfarenhet av att hantera den här sortens arbete. De har stark bakgrund inom språk och vetenskap, och har kompetens och resurser att tillhandahålla noggranna och grundligt undersökta översättningar.

Vi är medvetna om att förtroende och noggrannhet är viktiga faktorer inom medicinska översättningar och vår långa erfarenhet av och återkommande projekt från samma kunder visar att vårt kund tillvägagångssätt fungerar gång på gång.

Översättningar på trettiosju nedslag?

Jag gillar film och fastän jag är bra på engelska dras ögonen mot texten..
Ibland kan man då bli något förvånad och undrande. För just i det här speciella fallet har man ju faktiskt tillgång till både original och översättning samtidigt. Därför var det mycket intressant att få lyssna till Jennifer Evans och Malin Westfelts föredrag ”Översättning på trettiosju nedslag” som behandlade TV-översättarens glädjeämnen och vedermödor.
Mediets begränsningar är framför allt utrymmet per tidsenhet – tittarna ska ju helst hinna läsa undertexterna också. Maximalt kan 2 rader med vardera 37 tecken (inklusive mellanslag) visas på skärmen. Dessa två rader måste visas i 6 sekunder, eller 4 sekunder om det bara är en rad.
En bild får inte skymmas av texten..

Viktig faktor som vi inte får glömma är … bilden. Om någon håller fram ett föremål och säger ”Se här!” är det ju olämpligt om textremsan döljer det som visas. Även munnen är något man vill undvika att dölja, och med alla de närbilder som dagens filmmakare frossar i kan det ibland bli lite svårt att hinna få in texten innan kameran har bytt till nästa scen. Då får texten nämligen inte ligga kvar, och sex sekunder skulle den ju visas.

 
Malin visade också en filmsnutt som inte var så lätt, först utan text och sedan med text, och vi fick ett konkret exempel på översättarens situation. Jennifer visade sedan hur själva verktyget såg ut samt gav en liten praktisk demonstration.
Man undrar om manus tillhör filmen..

 
Att uppfatta vad som sägs bereder emellertid sällan några större svårigheter och ofta medföljer utskrivna manus på filmerna, dock av mycket varierande kvalitet och ibland kan man undra om de ens tillhör samma film. En långfilm tar ungefär en vecka att översätta, och ett serieavsnitt drygt två dagar.

 
En av fördelarna med filmöversättning är den stora frihet man har i formuleringarna. Tydligheten är A och O, att man får med det som är av vikt för fortsättningen, att den röda tråden kan följas.
Något till synes oviktigt kan visa sig ha avgörande betydelse som ledtråd i exempelvis deckare, medan annat som tycks intressantare måste plockas bort.

Egentligen är filmöversättarens jobb att tolka,
Sovra och välja ut. Mycket stimulerande och roligt tycker Jennifer och Malin men understundom frustrerande. När folk pratar i munnen på varandra, eller man just har hittat det perfekta ordet och upptäcker att raden innehåller 38 nedslag.