Om en teknisk specifikation ser ut som ryska… få den översatt!

Ett dokument som beskriver demodulerade signaler, eller som försökte förklara bärfrekvenser eller amplitudmodulering i detalj skulle låta som ryska för de flesta av oss.

Tänk dig då att få samma tekniska specifikation på det faktiska språket ryska… tanken svindlar.

Tack vara EU:s införande, öppna gränser, fritt flöde av handel och samarbete över gränserna händer detta faktiskt väldigt ofta.

Brittiska ingenjörsfirmor tar till exempel väldigt ofta emot tekniska rapporter och byggnadsspecifikationer på en mängd olika språk, antingen från utländska partners eller från utländska branscher inom deras eget företag.

Men detta är inte bara ett problem inom ingenjörsvärlden… tänk dig bara hur det skulle vara att som läkare läsa viktiga journalanteckningar… på tyska!

Så vad är lösningen?

Hm… du skulle kunna försöka att få hela dokumentet översatt inom företaget. Tyvärr är det så att trots de bästa ansträngningar från alla inblandade parter… så räcker inte semesterfraserna till när det gäller tekniska översättningar.

Faktum är att resultatet ofta låter ganska likt den franska polismannen i ”Allå, allå, emliga armén”!

Den enda förnuftiga utvägen är naturligtvis att få dokumentet översatt av en professionell översättare. Men här uppstår ett annat problem. Många företag erbjuder översättartjänster, men när det gäller att översätta tekniska publiceringar handlar det nästan om ett annat ”språk inom språket”. Tyvärr har många företag lärt sig detta på bekostnad av stora förluster.

Till exempel måste all elektrisk utrustning som tillverkas och säljs i Europa vara CE-godkänd. Detta innebär strikt iakttagande av en föranmäld och godkänd tillverkningsspecifikation. Avvikelser från specifikationen, var sig det sker av misstag eller på annat sätt, ogiltigförklarar CE-godkännandet och fabrikören blir föremål för en rad sanktioner. Det är därför väldigt viktigt att översättningarna är helt korrekta rakt igenom.

Så hur väljer du en översättningsbyrå som kan hantera alla dina behov av tekniska översättningar på ett professionellt sätt?

Det första du bör kontrollera är att byråns översättare endast översätter till sitt eget modersmål samt har någon form av examen i sitt språk.
• Du vill definitivt också ha någon med många års erfarenhet av teknisk översättning.
• Helst ska din översättare ha någon form av kvalifikation inom sitt område av teknisk expertis.

Detta begränsar definitivt antalet lämpliga leverantörer av översättartjänster, men lyckligtvis slumpar det sig så att en byrå höjer sig rejält över mängden. Företaget är stratcore.se. De har sina huvudkontor i Stockholm, men är verksamma bokstavligt talat över hela världen.

Men varför ska jag lita på dem när det gäller mina komplicerade tekniska översättningar?

Jo, jag tänkte att om företag som BP, T Mobile och Orange litar på dem så skulle det verkligen varit dumt av mig att inte göra det!