Medicinska översättningar

Medicin

Medicinska översättningar kräver specialkunskap för att noggrant kunna förmedla fakta med rätt ton och fackuttryck. Stratcore erbjuder medicinska översättningar av hög kvalitet och använder ett globalt nät av medicinska översättare.

Den breda variation på medicinska texter som stratcore arbetar med omfattar allmän korrespondens, certifiering, artiklar, detaljerade patientjournaler, utskrivningsrapporter, bipacksedlar, dokument med allmän information, instruktionshandböcker, instruktioner för sjukvårdsapparater och hjälpmedel, radiologiska, biokemiska, histopatologiska– och obduktionsrapporter och blodanalyser. Vi har experter inom varje sektor för det mycket specialiserade arbete vi dagligen ställs inför.

Precision är mycket viktigt inom medicinsk översättning – därför använder vi bara översättare som har erfarenhet av att hantera den här sortens arbete. De har stark bakgrund inom språk och vetenskap, och har kompetens och resurser att tillhandahålla noggranna och grundligt undersökta översättningar.

Vi är medvetna om att förtroende och noggrannhet är viktiga faktorer inom medicinska översättningar och vår långa erfarenhet av och återkommande projekt från samma kunder visar att vårt kund tillvägagångssätt fungerar gång på gång.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *